گروه کلیسای فارسی مونیخ

اولین و سومین دوشنبه هر ماه

ساعت 19:00

خوش آمدید

درود بر شما خواهران و برادران عزیز،  برای شرکت در  کلیسای خداوند در جلسات پرستشی یکشنبه ها همراه با ترجمه فارسی صمیمانه از شما عزیزان دعوت میکنیم

همچنین جلسات فارسی زبانان در اولین و سومین دوشنبه هر ماه برگزار میشود ​​

برنامه ها

آموزش زبان

Café International

شنبه ها

ساعت 13:00

جلسه پرستشی هفتگی همراه با ترجمه فارسی

یکشنبه ها

ساعت 10:00یا 11:00

گروه فارسی زبانان

دوشنبه اول و سوم هر ماه

ساعت 19:00

(Termine)رویدادها

marcos-luiz-photograph-292744 (1)

FCGM آکادمی

دوره آموزش کتاب مقدس با موضوعات مختلف همراه با ترجمه فارسی

FCGM-Akademy 2017(mit Persisch)
Intensive Bibel Lehre

ارتباط با ما

Freie Christengemeinde München

Hinterbärenbadstr. 4 • 81373 München

089 7433003

www.fcg-m.de